Deutsch / Română
German State Theatre Timișoara

Angajăm la Teatrul German de Stat Timișoara!

24 November 2021

Teatrul German de Stat Timișoara angajează personal, cu contract individual de muncă pe durată determinată, până la 31.12.2022, cu posibilitatea prelungirii contractului, pentru următoarele posturi:

1. auditor în cadrul Compartimentului Audit public intern. Condiții: studii superioare economice sau juridice absolvite cu diplomă de licență, vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an, cunoașterea limbii germane sau engleze.

2. economist în cadrul Compartimentului Financiar-contabilitate. Condiții: studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență, vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani, cunoașterea limbii germane sau engleze. Constituie avantaj experiența în activitatea financiar-contabilă a unităților bugetare.

3. secretar PR în cadrul Serviciului Secretariat artistic marketing, organizare spectacole. Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe umaniste și arte, ramura de știință: arte, filologie sau studii culturale, sau în domeniul științe sociale, ramura de știință: științe ale comunicării, sau ramura de știință științe economice, domeniul de studii: marketing, vechime în specialitate minimum 2 ani, cunoașterea limbii germane sau engleze.

4. consultant artistic în cadrul Serviciului Secretariat artistic marketing, organizare spectacole. Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe umaniste și arte, ramura de știință arte, filologie, filosofie sau studii culturale, vechime în specialitate minimum 2 ani, cunoașterea limbii germane sau engleze.

5. secretar artistic în cadrul Serviciului Secretariat artistic marketing, organizare spectacole. Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe umaniste și arte, ramura de știință arte, filologie sau studii culturale, sau în domeniul științe sociale, ramura de știință: științe economice, domeniul de studii: marketing, vechime în specialitate minimum 2 ani, cunoașterea limbii germane sau engleze.

6. șofer în cadrul Serviciului Producție și deservire. Condiții: permis de conducere categoriile B, C, D (–B+E, C+E, D+E), vechime în munca de șofer minimum 5 ani, atestat profesional pentru transport de persoane și de marfă, cartelă tahograf.

7. îngrijitor în cadrul Serviciului Producție și deservire. Condiții: vechime în muncă minimum 1 an.


Persoanele interesate vor trimite un CV și o scrisoare de motivație, împreună cu dovada ultimelor studii absolvite, prin e-mail la adresa secretariat@dstt.ro, până la 03.12.2021. Relații suplimentare se pot obține telefonic de la Dna Elena Per, șef birou resurse umane – tel. 0256-201291, int.22.

Latest news

#safetheater